Åse Anda (b. 1954) has had several exhibitions, both nationally and internationally. She has received several grants, from amongst others Norske Billedkunstnere and Norske Grafikere. She has been awarded residencies in Berlin and Bilbao and is recognized internationally for her print making. Anda’s works have been acquired by private and public collections. 

Anda has served as a member of the boards of organisations such as BKFR, Norske Grafikere, Kunstskolen i Rogaland (KIR) and Grafisk Verksted. 

Throughout the years, Anda has develop her skills as an artist, utilizing diffrent media such as printmaking (etching, drypoint, litography and screenprinting), acrylic paint on canvas, and textile installations. The method of choice is based on what Anda will explore artistically. In Anda’s earlier work black ink, printing ink, and the white of paper were the most important means. In later work she has explored the use of color; and drawing and brush strokes have also appeared as part of the compositions.  Over time she has reduced the visual elements in her works in order in order to create serenity and stillness, but when looking at Anda’s artistic output there is a clear connection between old and new works. 

Anda works within a simple and concrete visual language. She will use a square, which she will turn and shift in order to create movement, overlap, pulse and pause, like a form of poetry. She believes that an abstract work of art is like music, something not to be understood, but to be experienced. Her works exist in between magic, the rational and the intuitive. The work exists in what is left unspoken. 
Åse Anda (f. 1954 ) har hatt separatutstillinger både i inn- og utland. Hun har mottatt flere arbeidsstipend bl a. fra Norske Billedkunstnere og Norske Grafikere. Hun har hatt residensopphold i Berlin og i Bilbao, og har fått internasjonal anerkjennelse for sin grafikk. Verkene hennes er representert i private og i offentlige samlinger. 

Anda har vært og er styremedlem i flere forskjellige fagorganisasjoner som BKFR, Norske Grafikere, Kunstskolen i Rogaland (KIR) og Grafisk Verksted.

Anda har gjennom mange år utviklet sitt uttrykk som billedkunstner innen ulike media som grafikk (etsninger, koldnål, litografi og serigrafi), akryl-maleri på lerret og tekstil-installasjoner. Metoden velger hun basert på hva hun ønsker å undersøke. I Andas tidligste arbeider var svart blekk, trykksverte og papirhvitt de viktigste virkemidlene. I de senere årene har hun jobbet mer og mer med farge. Hun har hatt perioder der  tegning og penselstrøk var en del av komposisjonen. Etter hvert  har hun fjernet flere og flere elementer i verkene sine, for å skape ro og stillhet. Når man studerer kunstnerskapet til Åse Anda ser man likevel tydelig en forbindelse mellom det nye og det gamle. 

Anda jobber med et enkelt og konkret formspråk. Hun kan bruke en firkant som hun snur og vender på, skaper dynamikk og bevegelse, overlapping, puls og hvile, en form for poesi. Hun mener at en kan se et abstrakt kunstverk som et musikkstykke, som noe en ikke skal forstå, men oppleve. Arbeidene hennes befinner seg på en måte mellom det magiske, det rasjonelle og det intuitive. Kunsten oppstår i det usagte.